Main menu

Fluorplast tillverkar sjukhusprodukter under varumärket Mediman (mediman.fi) samt plastslangar till industri och medicinteknik.

Fluorplast Oy produce and market all kinds of Thermo- and Fluoroplastic products for Industrial and Medical purposes. Our specialties are small tube extrusion, Multilumen tubes and Cleanroom production of Medical Disposables. We have hundreds of different small bore tubes in stock. Contact us to inform us about your needs.

Kontakta oss om erat företags behov!

tel. 06-3471500 /  fplast(a)fluorplast.fi
Endast försäljning till företag.

Unicef21eng